Document Management Conference SK

Přednášajúci


Ing. Robert Piffl
Document Management Expert

Ing. Robert Piffl

Vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů.Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

Ing. Petr Straka
EXON s.r.o.

Ing. Petr Straka

Je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, fakulty aplikovaných věd, kde vystudoval obor Informatika a výpočetní technika se zaměřením na databáze. V současné době pracuje ve společnosti Exon na pozici ředitele Produkční divize, pod kterou spadají činnosti konzultantů, vývojářů a také digitalizace a zároveň vede většinu projektů týkajících se DMS ELO. V předchozí praxi působil ve společnosti Oracle Czech jako technický konzultant a podílel se na customizacích ERP systému Oracle Financial Application. V devadesátých letech minulého století pracoval ve společnosti CCA Group jako programátor, podílel se na tvorbě ERP systémů IRES, IRAP a IMIS.

Ing. Jan Leminger
Le-Doc s.r.o.

Ing. Jan Leminger

Vzdělání – obor Ekonomie a management, Jihočeská univerzita. Praxe v IT od roku 1995, v oboru DMS od roku 2008. Zpracování analýz oběhu dokumentů, implementačních analýz pro systémy DMS, vedení projektů, implementace a vývoj. Zkušenosti s projekty na vytěžování dokumentů, archivace, provázání s ERP systémy, vývoj speciálních aplikací pro optimalizaci firemních procesů.

Bc. Peter Dřízhal
Pepax, s.r.o.

Bc. Peter Dřízhal

Peter Dřízhal je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na fakulte aplikovanej informatiky. Počas viac ako 25 ročnej praxe pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách a viedol a bol členom mnohých projektových tímov. Medzi jeho obľúbené projekty patria tie ktoré súvisia s DMS a ERP systémami, prepojeniami rôznorodých systémov a vytváraním nových procesov. Písal registratúrne poriadky a plány pre poisťovne a podniky s viacerými odštepnými závodmi a tvoril postupy ako ich napojiť do existujúcich procesných máp. Školí softskills kurzy a prednáša a koučuje problematiku procesného riadenia. Už viac ako 12 rokov pracuje viac menej z home office a nemenil by.

Partneri konferencie

Hlavní partneri
Mediálni partneri

Usporiadateľ

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.